ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG GDAŃSKI

Erazm Wojciech FelcynGdańsk


leg. ZPAF nr 907
tel. 601 642 106
e-mail: erazm.w.f@gmail.com; e.w.felcyn@creon.pl


     Erazm Wojciech Felcyn urodził się 7 marca 1946 roku w Bydgoszczy. Po studiach na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (1964-1970) podjął pracę w macierzystej uczelni, gdzie w 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych za badania w dziedzinie chemii związków krzemosiarkowych. Od 1983 r. jest prywatnym przedsiębiorcą. Współwłaściciel i zastępca dyrektora założonej w 1989 r. firmy CREON, która się specjalizuje w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewaniu powietrznym. Autor kilkudziesięciu artykułów technicznych i popularyzatorskich o tematyce związanej z jakością powietrza. W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny Ilustrowanego Magazynu Studentów PG „Kronika Studencka”. Współzałożyciel studenckich grup fotograficznych HOMO i ŻAK. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1970-1976). Członek ZPAF od 2005 r. Zadebiutował w 1965 r. indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w licznych wystawach w kraju i na świecie (m.in. Adelaide, Edinburgh, Hong-Kong, Innsbruck, Newcastle, Sao Paulo, Sarajewo, Seefeld, Southampton, Sydney, Zwevegem), zdobywając szereg medali i prestiżowych wyróżnień. Do swych ważniejszych osiągnięć zalicza mającą prekursorski charakter autorską wystawę „Dzieci Nieprzetartego Szlaku” (Gdańsk, 1972, wspólnie z Leszkiem Pękalą), poświęconą dzieciom specjalnej troski. Na uwagę zasługuje też liczący kilkadziesiąt czarno-białych prac cykl „Kaszubskie Portrety” (zrealizowany w latach 1968-1972, obecnie własność muzeum etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich). Wspólnie z żoną (Katarzyna Sikora-Felcyn) stworzył barwną kolekcję pejzaży „Mazury z kokpitu” (1996- 2005), która była kilkukrotnie eksponowana w kraju i za granicą („Masuren 1996-2000”, Aschaffenburg, Niemcy, 2001). Jest współautorem zdjęć – z Niną Smolarz i Stefanem Figlarowiczem – do wystawy „U Maryny Bal 1968”, eksponowanej w 40 rocznicę wydarzeń marcowych (Muzeum Narodowe – Gdańska Galeria Fotografii, 2008). W latach 2003-2011 stworzył unikalną kolekcję zatytułowaną „INWAZJA – subiektywny portret śmieci”. Równolegle, w latach 2007-2010, powstawał cykl portretowy „Krąg”. Jest autorem licznych prac o charakterze eksperymentalnym.

“Profesor” (1966) “x x x” - z cyklu “Kaszubskie Portrety” (1970)

„Powaga” – z cyklu „Kaszubskie Portrety” (1970)

„Dwie starości” – z cyklu ‘Kaszubskie Portrety” (1970) „Dialog z samym sobą” – autoportret (2007) Z kolekcji „Inwazja – subiektywny portret śmieci” (2006) Z kolekcji „Inwazja – subiektywny portret śmieci” (2008) Z kolekcji „Inwazja – subiektywny portret śmieci” (2008) „Portret p.H.M.” z cyklu „Krąg” (2008)

„Zaciek” (2008)