ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG GDAŃSKI

Edward Grzegorz FunkeKoszalin

leg.ZPAF nr 1071
tel. 601 786 140
www.portretswiata.pl
www.szkolafotografii.eu
e-mail: egfunke@poczta.onet.pl


     Urodził się w 18.06.1944 roku w Swisłoczy. W Koszalinie mieszka od 1951 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych. Ponad 20 lat był pracownikiem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, obecnie Politechniki Koszalińskiej. M.in. był prodziekanem ds. studiów zaocznych.
Przygodę z fotografią rozpoczął w 1966 roku jako członek redakcji Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka”, współpracując też z gazetami „Politechnik” oraz „ITD”. Od 1969 roku jest członkiem Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego, pełniąc w latach 1970-75 funkcję prezesa. Obecnie jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP).
Od 12 lat realizuje autorski projekt fotograficzny „Portret świata”. W jego ramach powstało18 wystaw prezentowanych ponad 50 razy w muzeach i galeriach na terenie Polski i Białorusi.
Od 1 maja 2004 roku, prowadzi Autorską Galerię Fotografii w której odbyło się 28 wernisaży, w tym 17. twórców spoza Koszalina. W galerii prowadzone są także edukacyjne zajęcia dla młodzieży szkolnej i przedszkolaków. Jest inicjatorem reaktywacji Międzynarodowego Przeglądu Fotografii „Złota Muszla” - imprezy o prestiżowym znaczeniu dla fotografii oraz miasta.
W 2009 roku uruchomił w Koszalinie Bałtycką Szkołę Fotografii.
Włącza się do akcji społecznych, przekazując swoją wiedzę i umiejętności podczas warsztatów czy pokazów. Ostatnie takie działania to np. prezentacja Galerii Bezdomnej, warsztaty podczas Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Chętnie przekazuje swoje prace na cele charytatywne. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych.
Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, dwukrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, medalem Ludzie dla Ludzi Stowarzyszenia Solidarni Plus, Koszalińskim Orłem 2011 za promocję Koszalina na świecie i świata w Koszalinie oraz medalem Ignacego Jana Paderewskiego za wybitne działania kulturalne w zakresie fotografii dokumentalnej, przyznanym na wniosek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich „Polonia Technica” USA.
Od 2009 roku jest przewodniczącym Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina.