ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG GDAŃSKI

Krzysztof JakubowskiGdańsk-Oliwa


leg. ZPAF nr 432
tel. 58 552 47 52, 606 951 243
e-mail: kjk50@wp.pl


     Swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizował w 1965 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Orłowie.
Od tego czasu brał udział w około 180 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Plonem udziału w konkursach są liczne medale, dyplomy i nagrody.
Prezentował swoje prace na 15 wystawach indywidualnych.
Jest autorem fotografii do trzech książek-albumów.
Przygotował kilkadziesiąt wystaw, plenerów i konkursów. Przez 17 lat był komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkól Plastycznych „Twórczość Młodych”.Jest honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1975 roku członkiem ZPAF, w którym w latach 80-tych przez dwie kadencje sprawował funkcje Prezesa Zarządu Okręgu. Obecnie jest członkiem okręgowej Komisji Artystycznej.
W latach 1990 – 2006 prowadził zajęcia z przedmiotu fotografia artystyczna w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie, kierując równocześnie jedynym w polskim średnim szkolnictwie artystycznym, wydziałem fotografii. Od ponad 20 lat wykłada i prowadzi zajęcia na Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku.
Tworzy w różnych technikach fotograficznych. Od fotomontażu (początki twórczości), po projekty plakatów z lat 70-tych i 80-tych do fotografii dokumentalnej i reportażowej lat 80-tych i 90-tych, do zainteresowania starą techniką gumy arabskiej. Jesienią 2012 r, po wystawie poświęconej cmentarzom Pomorza, ukazał się drukiem album fotograficzny, POMORSKIE CMENTARZE, który jest plonem kilku lat współpracy artystycznej z żoną Anną. W 2012 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

gumy gumy gumy cmentarze

cmentarze

cmentarze z podróży z podróży z podróży