ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG GDAŃSKI

kontakt

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
OKRĘG GDAŃSKI

ul. Miszewskiego 18, I piętro,
80-239 GDAŃSK

NIP 583-20-81-750

tel. 48 534 641 819 Prezes Stanisław Składanowski

e-mail: zpaf.gdanski@gmail.com


nr konta: PKO BP 70 1020 1811 0000 0102 0072 4823

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000425158 z dnia 22. 08. 2012 r.

REGON 190051085