ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

OKRĘG GDAŃSKI

Stanisław SkładanowskiGdańsk


leg. ZPAF nr 613
tel. 48 534 641 819
e-mail: gemelo@post.pl


     Urodził się 30 maja 1950 roku w Książniku. Od 1964 r. mieszka w Gdańsku.
Fotografią zajmuje się od 1975 r. - od tego czasu jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego - od 2005 r. członkiem honorowym.
Od maja do lipca 1981r. internowany w Strzebielinku za fotografowanie zajść ulicznych w okresie stanu wojennego.
W 1988 r. po złożeniu obowiązujących egzaminów zostaje przyjęty w poczet członków ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW.
Od kwietnia 2007 r. pełni funkcję Prezesa Okręgu Gdańskiego ZPAF.
Preferowane tematy: pejzaż, architektura, portret w szerokim rozumieniu często łączony z reportażem, czego przykładem jest bogate archiwum wydarzeń sierpniowych1980 i 1988 r. oraz przemian w kraju po sierpniu 1980r.
Uczestnik i laureat wielu wystaw i konkursów w kraju i za granicą.
W listopadzie 2008 r. odznaczony przez Prezydenta R. P. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz w roku 2010 uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.

Ważniejsze wystawy i publikacje :

2004r. - Magiczny Gdańsk - indywidualna zorganizowana przez Referat
              Promocji U. M. Gdańska, prezentowana na terenie wielu miast, w
              ramach obchodów Roku Kultury Polskiej we Francji - autor jest
              jednym z dwóch osób reprezentujących Polskę w tym
              przedsięwzięciu organizowanym przez M.S.Z. Dotychczas
              eksponowana była także w Niemczech , Belgii , Holandii ,
              Szwecji, a także w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
              W okresię późniejszym została poszerzona o ostatnie
              wydarzenia rocznicowe z przeznaczeniem na kraje wschodniej
              Europy. W 2006 r. wystawiana była w Wilnie i w 2007r.
              w Druskiennikach na Litwie.
2005r. - Drogi do Wolności - stała wystawa zbiorowa na terenie sali
              BHP w Stoczni Gdańskiej.
2005r. - Przestrzenie Wolności - zbiorowa na terenie Stoczni Gdańskiej
              przy sali BHP.
2005r. - Drogi do wolności Przez Solidarność do Europy - wystawa
              zbiorowa z założenia "eksportowa". Do chwili obecnej
              była prezentowana w kilkudziesięciu miejscach w kraju i poza
              granicami Polski - takich jak : Szwecja, Niemcy, Belgia, Francja,
              Łotwa, Algieria, Chile , Kanada, USA .
2008r. - Żuławskie Pejzaże - zbiorowa prez. na Zamku w Malborku.
2009r. - Od Grudnia 1970 - zbiorowa, Zielona Brama w Gdańsku.
2010r. - Gdańsk w Bursztynowym Obiektywie - zbiorowa w
              Muzeum Bursztynu.
2010r. - Uroda Pomorza - współautorska z Bogumiłą Piazza-Składanowska
2010r. - Grodziec - Wobec Miejsca i Czasu - Wrocław, Lublin, Bielsko.
2011r. - Uroki Północnych Kaszub - Wejherowo, współautorska wraz z
              Bogumiłą Piazza-Składanowską
2011r. - OD GRUDNIA DO MAJA - Gdańsk stanu wojennego.

Autorskie albumy fotograficzne zrealizowane z żoną Bogumiłą Piazza-Składanowską:

2001r. - Gdańsk - wydawnictwo Bosz.
2001r. - Gdańsk miasto moich marzeń - wyd. Tessa.
2002r. - Kaszuby - wydawnictwo Bosz.
2003r. - Toruń - wydawnictwo Bosz.
2003r. - Gdańsk Sopot Gdynia wyd. Tessa.
2006r. - Pomorskie - wydawnictwo Bosz.
2006r. - Pomorskie mini - wydawnictwo Bosz.
2009r. - Przewodnik po Gdańsku - tekst prof. Andrzej Januszajtis, wyd. Bosz.

Ważniejsze albumy fotograficzne i wydawnictwa zbiorowe :

1981r. - Gdańsk 1980 - Obrazy ze Strajku - wyd. fińskie.
1997r. - Wielka Księga Miasta Gdańska.
1988r. - Jeden Drugiego Brzemiona Noście - wyd. Kuria Biskupia Gdańska.
1999r. - Wydarzyło się w Gdańsku.
2000r. - Solidarność 1980 - 2000.
2002r. - Ołtarze Papieskie na Pomorzu.
2004r. - Pomniki Historii.
2004r. - Jacek Malczewski. wyd. Bosz.
2004r. - Polska - wyd. Bosz.
2005r. - Solidarność XXV Lat.
2006r. - Stan Wojenny - ostatni atak systemu.
2007r. - Gdańsk - Miasto w Europie.
2008r. - Lech Wałęsa Droga do Prawdy - autobiografia.
2008r. - Powiat Malborski Żuławskie Pejzaże.
2011r. - Kierunek Polska - zbiorowy. wyd. Bosz.
2011r. - Almanach Muzeów Polskich - zbiorowy. wyd. Bosz.
2011r. - Polska - zbiorowy, wydanie lux. Bosz.
2011r. - Śladami Synnych Zbrodni - Pitawal. wyd. Bosz.

W przygotowaniu - wspólnie z żoną Bogumiłą albumy autorskie:

Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża.
Zamek Malbrk.

sierpień 80 sierpien 80 podpis

sierpień 80 pod bramą

sierpień 80 Walesa

stan wojenny stocznia stan wojenny gdańsk stan wojenny gdańsk Zaspa Zaspa papież na zaspie